📣ได้เวลาของดาว TikTok‼️
ขอเชิญลูก ๆ ชาวม่วงขาว ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขัน Science content on TikTok
✅รายละเอียดการแข่งขัน
1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
2. แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
3. สร้าง Content เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พร้อมอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ อัปโหลดลงบนแอปพลิเคชัน TikTok แล้วส่งลิงก์ส่งผลงานภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHvp3BkXq…/viewform…
4. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 คนในทีม จะต้องมีบทบาทในคลิปวิดีโอผลงานดังกล่าว
✅เกณฑ์การตัดสิน
1. ความยาวคลิป 1-3 นาที
2. คลิปวิดีโอมีความน่าสนใจ แปลกใหม่
3. อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน
4. การนำเสนอมีความสร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจ
5. ผลงานต้องเป็นลิงก์จากแอปพลิเคชั่น Tik Tok และมีผู้เข้ารับชม
✅รางวัล
1. ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 150 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท
4. เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีม
➡️สามารถเข้าชมรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน TikTok Content และรายการกิจกรรมการแข่งขันอีกหลายรายการของทางกลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ที่ https://sites.google.com/ptss.ac.th/national-science-day/กจกรรมการแขงขน?authuser=0