วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูคุณค่าภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากนายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาประกอบด้วย การคัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ เขียนเรียงความ ตอบปัญหาภาษาไทย อ่านข่าว อ่านทำนองเสนาะ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพตัวละครในวรรณคดี ประกวดคลิปสั้นการแสดงบทบาทสมมุติวรรณคดีในบทเรียน ซึ่งในวันนี้ได้นำผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมมาจัดแสดง รวมทั้งมีการประกวดการเดินแบบตัวละครในวรรณคดี ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งครูและนักเรียนในการเข้าร่วมประกวด และได้รับความอรุเคราะห์ชุดการแสดงพิธีเปิดระบำไก่จากชุมนุมนาฏศิลป์และการแสดงวงดนตรีคอนเสิร์ตจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่มาสร้างความบันเทิงตลอดงาน ถือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี