ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมน่าสนใจและสนุกสนาน หลากหลายรายการ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ลิงค์นี้

https://sites.google.com/ptss.ac.th/national-science-day/%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99?fbclid=IwAR1YbIYfUMifiQrYak8Gt7qFFY9KLY5MESerwljOqNfaax-HmmaH_f8uSN0