ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเกศวลี ดาวันนา ในโอกาสได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ