เพลงมาร์ชโรงเรียนพุทไธสง

 คำร้อง อโศก                                                                                   ทำนอง เวส สุนทรจามร                                                                               เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรจง    

           สุขา สังฆัสสะสามัคคี                                                                                   ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย              พระเจ้าใหญ่ที่เคารพเรานี้                 โรงเรียนพุทไธสง เรามั่นคงอยู่ในสามัคคี                 สร้างแต่ความดี จึงได้มีชื่อก้องเกริกไกร             ม่วงขาวเรานำ ทั่วบุรีรัมย์ ต่างจดจำฝังใจ                ไม่ว่าใกล้ไกล รู้กันทั่วไปให้ความศรัทธา                       * ม่วงและขาว พริ้งพราวเฉิดฉัน               มุ่งสร้างสรรค์ความสำคัญทางด้านวิชา             ครูอาจารย์ ท่านนั้นสร้างเสริมปัญญา                    บุตรและธิดา ทั่วทุกคนไป                         เทิดทูน ชาติศาสนา                                    องค์กษัตรา รักยิ่งดวงใจ                         เพรียบพร้อมระเบียบวินัย                                คำขวัญที่ตั้งไว้ จำได้ไม่รู้เลือน