วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพุทไธสง
ได้เข้ารับการอบรบในค่ายTO​ BE​ BURIRAM​ CAMP4​ ค่าย3
ณ​ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
จัดโดย​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​บุรีรัมย์​
สนับสนุน​งบประมาณ​โดย​ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​บุรีรัมย์
ทีมวิทยากร​ ทีมทูบีอำเภอห้วยราช​ และทูบีห้วยราชพิทยาคม