วันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ให้เปิดการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 โดยมี นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์ และ นางรังสิยา สีจันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมให้โอวาทและแนวการปฏิบัติงานให้แก่สภานักเรียน โดยมีนางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่น เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ นายธนวรรธ์ พาสศรี หัวหน้างานสภานักเรียนและประชาธิปไตย