วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายภูวนาท ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง นำผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุทไธสงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว