สภานักเรียนมีกิจกรรมวันแม่มาแนะนำพี่ๆน้องๆชาวม่วงขาว
กิจกรรมและกติกาดังภาพ
สามารถสมัครได้ที่
และสามารถส่งผลงานได้ที่
ป.ล. กิจกรรมประกวดวาดภาพและกิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรวันแม่จะไม่มีการแข่งขันที่โรงเรียนสามารถทำที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ ให้ผู้เข้าแข่งขันทำเต็มที่กับผลงานของตนเอง