ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับชมการแสดงละครประวัติศาสตร์จากชุดวิทยากร (ขุนศึก62) พร้อมนักแสดงกิตติมศักดิ์มากมาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 นี้ วันละ 2 รอบ นักเรียนทุกคนห้ามพลาด หากพลาดงานนี้ท่านจะเสียใจไปอีกปี