สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมต่าง ๆ

โดยคลิกที่โฟลเดอร์ด้านล่าง

 

google drive folder icon by zlatitan d5yi5u3  

ภาพบน Google Drive

 

facebook photographer

ภาพจาก Fanpage ตากล้องโรงเรียนพุทไธสง

 

facebook ptss

ภาพจาก Fanpage โรงเรียนพุทไธสง