บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

somchai  tanawin 
 somchai2 thanawin2   
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับ  
     
     
 chusak suparerk  somdech 
 chusuk2 supalerg2   somdech2
 chutiya Opas siripong 
 chutiya2 opas2 
siripong2
jakkrarin piyaniti2 cherdchai2 
 jakkarin2 piyanithi2  Cherdchai2 
 panumas2
 panumas2