บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


  preeyakron preeyakorn 

 petchara

 petchara2        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ           หัวหน้าระดับ  
     
     

 sukda

aduchida

 

sudarat

 sakda2
anuchada2   sudarat2
 takdanai tunyaluck  unchuree 
 tukdanai  tanyaluk2  anchalee2
 chananun
wassana   kumpun
 chananun2 wassana2   kumpun2
 pennapa jukkapong  prapapun 
  pennapa2 jakkapong2  prapapun2 
kesinee  pornrapus   wisut
kaysinee2   pornraput2 wisut2 
 siriluk  sujittra sungtiwa 
 siriluk2  sujitta2 rungtiwa2