prachai1

    นายประชัย  พรสง่ากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

ลิงค์หน่วยงานภายใน

toschool
academic01
learntable
teach01
pic car
passadoo
 pic plan
sarabun01
 

Fanpage อื่น ๆ ของโรงเรียน

 facebook wichakan
 facebook photographer
 facebook sujjarit
 face rakrak
facebook sapa
facebook lao
facebook math
facebook thai
facebook suggession
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

374644
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
273
399
2203
370844
6174
8841
374644
Your IP: 3.208.22.127
2019-05-26 19:06

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

Science07  Science11  Science02
  นางพรพิมล  เตยสระน้อย นางอรัญญา  หมอกไชย   นางวรวัฒน์  สาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หัวหน้าระดับ ม.2 ครู 
Science01 Science04  Science05 
 นางงามตา  โอกาสดี
 นางธัญภา  เมธาทวีภัทร นางยุพิน  ตุงไธสง 
 ครู ครู  ครู 
 Science06 Science00  Science08 
 นางกรองทอง  กิติสกนธ์ นายวรัทภพ  สมันศรี นายไกรศร  เจียมทอง 
 ครู ครู  ครู 
 Science09 Science10  Science14 
 นายเด่น  เกี้ยวไธสง  นางสีอำพร  สอนไธสง นายเทวฤทธิ์  จันเสริม
 ครู ครู  ครู 
Science13 man Science12 
 นางสาวกัญญาภัค  แสงสาย นายอุทัย  ยิ่งยง นางสาวรวิภักดิ์  เทวรัตน์
 ครู ครู   ครู
Science15 women   women
นางสาวอรัญนี  ลอยหา   นางปวัญญา  นาคะวงศ์  นางสาวปิ่นอนงค์  ศิลประกอบ 
 ครู  ครู ครู 
women man women 
นางสาวนาทอะนงค์  เกียรติสุข นายทนงศักดิ์  นาคแก้ว  นางน้ำค้าง  รัตนพันธ์
 ครู  ครู ครู 
man man man
นายวิทยา  รัตนพันธ์ นายวราวุฒิ  เจริญสุข นายศิวกร  เสริมประเสริฐ
ครู ครู ครู
     
women    
นางสาวรุ่งฤดี  แสงกุล
ครู