ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

ประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง  ดู/ดาวน์โหลด
            2009111116 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       ico download
          2009111116 2  ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์       ico download
          2009111116 2   เอกสารสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์       ico download 
          2009111116 2   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 216ล29       ico download
          2009111116 2   เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน 216ล29       ico download
          2009111116 2   ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนในฝัน       ico download
          2009111116 2   เอกสารสอบราคาปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนในฝัน       ico download
          2009111116 2   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง       ico download
          2009111116 2   เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง       ico download
   
   

 

แผนปฏฺิบัติราชการประจำปี  ดู/ดาวน์โหลด
                planแผนปฏิบัติราชการปี 25ุุ61   ico download
                planแผนปฏิบัติราชการปี 25ุุ60   ico download
                plan แผนปฏิบัติราชการปี 2559                                         ico download
                plan แผนปฏิบัติราชการปี 2558                ico download

 

ตารางการใช้รถ  ดู    
    ตารางการขอใช้รถประจำเดือน  ico download
   

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ  ดู/ดาวน์โหลด
    แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ62   ico download
    แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ60                               ico download
   

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา