ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

   ดู/ดาวน์โหลด
          2009111116 2  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
      ico download
          2009111116 2   ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559       ico download 
          2009111116 2   ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559       ico download